Skip to main content

Kantor walutowy

Kantor walutowy jest rozwiązaniem umożliwiającym dokonywanie transakcji wymiany walut w oparciu o udostępnioną bankowość elektroniczną Nasz Bank, oraz aplikację mobilną Nasz Bank BS Dynów.

Jeżeli posiadasz rachunek złotówkowy i walutowy w naszym Banku i masz dostęp do bankowości internetowej, to możesz skorzystać z usługi internetowej wymiany walut Kantor walutowy (EUR, USD).
Usługa jest dostępna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

To proste i intuicyjne narzędzie, które w ramach jednego serwisu transakcyjnego umożliwia:

  • szybką i łatwą wymianę online waluty w dowolnym miejscu i czasie za pomocą komputera lub smartfona,

  • bezpłatne korzystanie z usługi Kantoru walutowego,

  • możliwość wymiany nawet małej kwoty,

  • kupno i sprzedaż waluty po atrakcyjnych kursach,

  • pełne bezpieczeństwo zawieranych transakcji,

  • natychmiastową realizację transakcji,

  • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie.

Po uruchomieniu Platformy walutowej Kantor walutowy system prezentuje kurs po którym może być dokonana wymiana walut. Jeśli posiadasz dostępne środki na rachunku i zaakceptujesz zaproponowany kurs, następuje zawarcie transakcji – dokonywane są księgowania na rachunkach klienta.

Możesz również zlecić wymianę waluty po wskazanym kursie wskazując termin ważności zlecenia. Jeśli do terminu zlecenia kurs osiągnie wskazaną lub korzystniejszą wartość, system dokona wymiany (pod warunkiem że w dniu osiągnięcia kursu posiadasz środki na rachunku). Wymiana realizowana jest w godzinach dostępności usługi.

Kantor walutowy umożliwia korzystanie i wykonywanie transakcji wymiany walut przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Aby móc korzystać z Kantoru walutowego wystarczy oprócz rachunku złotowego z dostępem do bankowości elektronicznej (ROR lub rachunek bieżący) posiadać w Banku Spółdzielczym w Dynowie Rachunek Walutowy. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Przydatne informacje

© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies