• Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Bank Spółdzielczy w Dynowie uprzejmie informuje, że dane zamieszczone w serwisie internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,  a także mogą  ulegać zmianom. Bank dokonuje okresowej aktualizacji danych, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność i aktualność ani za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku  ich wykorzystania.
Zwracamy uwagę, że dane wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji nieszyfrowanych przez Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies