Misja Banku

MISJA: „Doskonalenie warunków stałej zdolności rozwojowej poprzez efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych klientów lokalnego rynku, umacnianie pozycji na rynku i wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego oraz inicjatyw społeczno-gospodarczych” WIZJA: „Samodzielny i czołowy na rynku lokalnym Bank, przyjazny, nowoczesny i solidny w zaspokajaniu potrzeb finan­sowych klientów”

© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies