• BEZPIECZNY KREDYT 2%

  BEZPIECZNY KREDYT 2%

   Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

  Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

   • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
   • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
   • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta
    w okresie poprzednich 36 miesięcy,
   • posiadają zdolność kredytową.

  Zasady Bezpiecznego Kredytu

   • W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
     • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
     • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
     • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
     • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
   • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
    • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
      • 500 tys. zł, a
      • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,
    • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
     • 600 tys. zł
     • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.
    • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
    • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania.
    • Formuła oprocentowania kredytu:
     • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
     • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
    • System spłaty rat:
     • w okresie dopłat raty kapitałowo odsetkowe są malejące,
     • po okresie dopłat spłata w ratach annuitetowych lub malejących.

  Zasady ustalania dopłat

   • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
   • Dopłata obniża kwotę raty,
   • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

   

  D=Ks*((W-2%))/12

  gdzie:

  D –       kwota dopłaty,

  Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,

  W –      obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

   • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
   • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

   

  Więcej informacji o Programie

  Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:

   

  Podstawa prawna: Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

  Centrala Banku w Dynowie

  36-065 Dynów, ul.Mickiewicza 3

  telefon: (16) 65 22 023

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Prezes Zarządu - (16) 65 22 013

  Wiceprezes Zarządu - (16) 65 22 071

  Wiceprezes Zarządu - (16) 62 22 019

  Główny Księgowy - (16) 65 22 024

  Pozostałe placówki

  © Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies