Lokaty

Oszczędnościowa lokata terminowa

Dlaczego warto ulokować oszczędności właśnie w naszym Banku?

  • BS Dynów to Bank z polskim kapitałem oraz gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Proponujemy dowolny okres lokowania pieniędzy od kilku dni do 60 m-cy, co zapewnia możliwość dopasowania oczekiwań do efektywnego zarządzania pieniędzmi.
  • Oferujemy atrakcyjne warunki oprocentowania, które pomogą Ci zmaksymalizować zyski z oszczędności. 

W przypadku wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu Bank naliczy oprocentowanie od dnia założenia do dnia wycofania lokaty według obowiązującego w danym okresie oprocentowania likwidacyjnego* naliczonego w stosunku rocznym.

*) oprocentowanie likwidacyjne –  w dniu zawarcia umowy 0,05% w stosunku rocznym


Min. kwota w zł

Maks. Kwota w zł

Min. okres w miesiącach


Oprocentowanie w % w skali roku

100
bez limitu
1

1,50%

100

bez limitu

3


2,25%

100

bez limitu

6


2,75%

100

bez limitu

12


3,00%

100

bez limitu

24


2,00%

100

bez limitu

36


2,50%

100

bez limitu

48


2,50%

100

bez limitu

60


2,50%Lokat promocyjna zysk oparta o WIBID 3M

Promocyjna lokata oszczędnościowa Zysk przeznaczona jest dla osób fizycznych, minimalna kwota lokaty wynosi 2.000,00 zł. Oprocentowanie lokaty w skali roku jest zmienne zależne od WIBID 3M (roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków na okres 3 miesięcy).

6 miesięczna lokata oprocentowanie wynosi: 0,40% x WIBID 3M*
Oprocentowanie dla lokaty terminowej ZYSK obowiązuje od dnia 20.06.2022r.
*WIBID 3M(ang. Warsaw Interbank Bid Rate) -  roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków na okres 3M (np. średni WIBID 3M z miesiąca kwietnia obowiązujący w miesiącu maju wynosi 6,22%)

Lokata promocyjna dopłata

Promocyjna lokata oszczędnościowa DOPŁATA przeznaczona jest dla osób fizycznych. 
Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł z możliwością dokonywania wpłat uzupełniających min. 1.000,00 zł w trakcie trwania okresu umownego.
Okres umowny lokaty 6 miesięcy.

W przypadku wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu Bank naliczy oprocentowanie od dnia założenia do dnia wycofania lokaty według obowiązującego w danym okresie oprocentowania likwidacyjnego* naliczonego w stosunku rocznym.

*) oprocentowanie likwidacyjne –  w dniu zawarcia umowy 0,05% w stosunku rocznym.

Min. kwota  - 1000 zł
Maks. kwota - 5.000.000 zł
Min. okres (miesiące) - 6
Maks. okres (miesiące) -6
Oprocentowanie nominalne w skali roku - 2,60 %