Lokaty

Oszczędnościowa lokata terminowa (potw. książeczką)

Dlaczego warto ulokować oszczędności właśnie w naszym Banku?

  • BS Dynów to Bank z polskim kapitałem oraz gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Proponujemy elastyczny okres lokowania pieniędzy, co zapewnia możliwość dopasowania oczekiwań do efektywnego zarządzania pieniędzmi.
  • Oferujemy atrakcyjne warunki oprocentowania, które pomogą Ci zmaksymalizować zyski z oszczędności. 

W przypadku wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu Bank naliczy oprocentowanie od dnia założenia do dnia wycofania lokaty według obowiązującego w danym okresie oprocentowania likwidacyjnego* naliczonego w stosunku rocznym.


*) oprocentowanie likwidacyjne –  w dniu zawarcia umowy 0,01% w stosunku rocznym


Min. kwota w zł

Maks. Kwota w zł

Min. okres w miesiącach

Maks. Okres w miesiącach

Oprocentowanie w % w skali roku

100

bez limitu

1

1

1,25

100

bez limitu

3

3

1,80

100

bez limitu

6

6

2,25

100

bez limitu

12

12

2,50Lokata terminowa ZYSK oparta o stawkę średni WIBID 3M z poprzedniego miesiąca w PLN

 Lokata 6 miesięczna 0,10xWIBID 3M* 0,10xWIBID 3M* 0,20xWIBID 3M*
*WIBID 3M(ang. Warsaw Interbank Bid Rate) -  roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków na okres 3M (np. średni WIBID 3M z miesiąca stycznia obowiązujący w miesiącu lutym wynosi 2,59%) 1) oprocentowanie dotyczy produktów aktualnej oferty od dnia 12.05.2022r. Dla produktów wycofanych z oferty obowiązuje dotychczasowa wysokość oprocentowania.


oprocentowanie dotyczy produktów aktualnej oferty od dnia 12.05.2022r. Dla produktów wycofanych z oferty obowiązuje dotychczasowa wysokość oprocentowania.