Karty płatnicze dla Rolników Indywidualnych

Karta VISA BUSINESS DLA ROLNIKÓW umożliwia Użytkownikowi karty dokonywanie transakcji w kraju i za granicą:  

  1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w jednostkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS;
  2. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa;
  3. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa;
  4. płatności dokonywanych w Internecie.

W przypadku gdy karta płatnicza zostanie zagubiona lub ukradziona należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:  

  • telefonicznie w Centrum Kart tel.:  w Polsce 061 856 52 78, za granicą +48 61 856 52 78 lub dowolnym  centrum VISA,
  • telefonicznie w Banku, który wydał kartę (telefoniczne zgłoszenie utraty karty, Użytkownik karty ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia),
  • osobiście w dowolnej jednostce Banku wydającej karty VISA lub innym Banku uczestniczącym w systemie VISA co jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.

KARTA WALUTOWA


Dzięki karcie VISA EURO nie musisz zabierać ze sobą waluty Euro za granicę, a dostęp do pieniędzy masz cały czas.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia kart