FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jeśli masz w naszym Banku kredyt hipoteczny i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej,
możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (w skrócie:
FWK). Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 Continue reading

Zobacz więcej

WAKACJE KREDYTOWE

Bank Spółdzielczy w Dynowie informuje, iż zgodnie z zapisami Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla  przedsięwzięć gospodarczych i  pomocy kredytobiorcom, Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu, tzw. „wakacje kredytowe” na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 Continue reading

Zobacz więcej

Program Dobry Start 300+

Program Dobry Start 300+
Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

Kogo dotyczy

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem ucznia:

Zobacz więcej