WAKACJE KREDYTOWE

29-07-2022

Bank Spółdzielczy w Dynowie informuje, iż zgodnie z zapisami Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla  przedsięwzięć gospodarczych i  pomocy kredytobiorcom, Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu, tzw. „wakacje kredytowe” na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 – 2023.

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych od 1 sierpnia 2022 r. przysługuje Kredytobiorcy możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego w następujących  okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Kto może złożyć wniosek?

Kredytobiorca ma prawo do skorzystania z wakacji kredytowych jeśli spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • Umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
 • Okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.
 • Kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.
 • Umowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej.

 Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wakacje kredytowe kredytobiorca może składać od dnia 29.07.2022 r.:

 • w systemie bankowości elektronicznej EBO (wyłącznie w sytuacji kiedy w umowie kredytowej występuje 1 Kredytobiorca);
 • w Placówce Banku;
 • drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ePuap wszystkich Kredytobiorców;
 • drogą pocztową na adres Banku.

Kto podpisuje Wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich kredytobiorców.

Bank informuje, że z uwagi na dostępne w Banku rozwiązania systemowe, wnioski złożone po godz. 1100 mogą zostać przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym.

Formularz wniosku dostępny jest w zakładce >Klienci indywidualni > Kredyty > Wakacje kredytowe.

© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies