Komunikat

Szanowni Państwo

Klienci Banku Spółdzielczego w Dynowie

W trosce o bezpieczeństwo Klientów Bank Spółdzielczy w Dynowie przypomina o obowiązku przestrzegania zasad korzystania z sieci internetowej oraz realizacji zleceń poprzez platformę bankowości elektronicznej.

W celu poprawnego korzystania z systemu bankowości internetowej Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu „firewall”

 Użytkownicy powinni przechowywać i skutecznie chronić środki dostępu do systemu bankowości elektronicznej z zachowaniem należytej staranności – w tym także należycie chronić komputery, wykorzystywane do obsługi systemu bankowości elektronicznej.

Bank zwraca uwagę na zagrożenia związane z współdzielonymi adresami IP. Takie rozwiązania techniczne stosowane są przez lokalnych operatorów.

Adresy IP mogą być wówczas wykorzystane do anonimizacji ruchu sieciowego w trakcie ataków na infrastrukturę lub operacji fraudowych na kontach użytkowników.

W przypadku dokonania nadużyć przez któregokolwiek z Użytkowników i konieczności zablokowania adresu IP, utrudnienia będą odczuwalne dla wszystkich pozostałych użytkujących wskazany adresu IP.

Bank zaleca posiadanie indywidualnego adresu IP oraz korzystanie z platformy bankowości elektronicznej z użyciem pełnych danych uwierzytelniających. Na komputerach z których korzysta kilku użytkowników nie zaleca się dodawania urządzeń jako „zaufane”. 

Przyporządkowanie indywidualnego lub współdzielonego adresu IP można sprawdzić u dostawcy Internetu.

Ponadto istnieje możliwość założenia tak zwanego silnego uwierzytelnienia poprzez aplikację mobilną „BS Dynów EBO Mobile PRO”. Przy pomocy tej aplikacji klient ma możliwość zatwierdzenia transakcji wykonywanych w bankowości internetowej. Zachęcamy do korzystania z bezpiecznych metod autoryzacji.

                                                                                  Z poważaniem

                                                           Zarząd Banku Spółdzielczego w Dynowie


.