Kredyty

Kredyt otwarty w rachunku bieżącym dla Rolników

W przygotowaniu ...

Kredyt obrotowy rolniczy

Kredyt przeznaczony jest dla rolników.

a) do 2-ch lat
Oprocentowanie kredytu wynosi 7,20 % w skali roku
Od kredytu pobierana jest prowizja 3,00 %.

b) od 3-5 lat
Oprocentowanie kredytu wynosi 7,20 % w skali roku
Od kredytu pobierana jest prowizja 3,00 %.

Kredyt do 1 roku nawozowy

W przygotowaniu ...

Kredyt na zakup pojazdów, sprzętu, wyposażenia

Kredyt przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych.
Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu 3,00%.

Podstawowe dane:
Min. kwota w zł - 500
Maksymalna kwota w zł - brak
Minimalny okres w miesiącach - 120
Maksymalny okres w miesiącach - 120
Oprocentowanie w % - 7,20

Kredyt pomostowy

Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od stawki redyskonto weksli i wynosi redyskonto weksli + marża (od 3,00% negocjowane) w skali roku.
Od kredytu pobierana jest prowizja od 0,50%-3,00% (negocjowane).