Jesteś w:

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie (a’vista) w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek