Jesteś w:

Polityka informacyjna

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego

 

Zasady ładu korporacyjnego

Oświadczenie dot ładu korporacyjnego Rada Nadzorcza

 Oświadczenie o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego

 

 Struktura organizacyjna

 

Zasady dostępu do informacji o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Dynowie

 

Polityka informacyjna

 Informacje wynikające z art 111a Prawa Bankowego

 

Bilans

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

 

 

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 2019r.


Informacja w zakresie należności nieobsługiwanych.

Oświadczenie Zarządu

 

Osoby upoważnione 2019

 

Skład Rady Nadzorczej Banku

 

Teren działania Banku

 

Informacja o stosowanych kursach walutowych

 

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.