Jesteś w:

VISA CLASSIC DEBETOWA

            Karta VISA CLASSIC DEBETOWA umożliwia Użytkownikowi karty dokonywanie transakcji w kraju i za granicą:
1)      płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa;
2)      wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa;
3)      wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, oznaczonych emblematem Visa;
4)      sprawdzania wysokości dostępnych środków;
5)      aktywację karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN w bankomatach świadczących powyższe usługi;
6)      płatności dokonywanych w Internecie;
7)    awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą;

 

W przypadku gdy karta płatnicza zostanie zagubiona lub ukradziona należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:
 

  • telefonicznie w Centrum Kart tel.:  w Polsce 061 856 52 78, za granicą +48 61 856 52 78 lub dowolnym  centrum VISA,
  • telefonicznie w Banku, który wydał kartę (telefoniczne zgłoszenie utraty karty, Użytkownik karty ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia),
  • osobiście w dowolnej jednostce Banku wydającej karty VISA lub innym Banku uczestniczącym w systemie VISA co jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.