Jesteś w:

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR udzielany jest w formie linii kredytowej na okres 12 miesięcy.
Oprocentowanie kredytu wynosi 7,20% w skali roku. 1,00% w skali roku od kwoty niewykorzystanego limitu.
Istnieje możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty istniejącego zadłużenia poprzez zawarcie umowy na kolejny okres. Z tytułu udzielenia limitu kredytowego Bank pobiera prowizję w wysokości 3% kwoty udzielonego kredytu lub 1% od kwoty przegłużonego kredytu na następny okres, 2% od kwoty podwyższonego limitu w trakcie trwania umowy.
  • okres kredytowania : 1 rok ( z możliwością odnowienia na rok następny);
  • do 5.000,00 zł bez poręczyciela;
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej kredytobiorcy;

Kredyt odnawialny oznacza, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie określonym w umowie. Wykorzystanie kredytu następuje poprzez wypłaty z ROR.

 

 

Aktualna Tabela oprocentowania wraz z symulacją kredytu dostępna jest w placówkach Banku. Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala BS Dynów