Jesteś w:

Lokata Promocyjna Zysk

Promocyjna lokata oszczędnościowa Zysk przeznaczona jest dla osób fizycznych, minimalna kwota lokaty wynosi 2.000,00 zł. Oprocentowanie lokaty w skali roku jest zmienne zależne od WIBID 3M (roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków na okres 3 miesiący)

 

od lokaty w wysokości 2.000,00 zł do 50.000,00 zł oprocentowanie wynosi: Wibid 3M + 0,10%

od lokaty w wysokosci 50.001,00 zł do 200.000,00 zł oprocentowanie wynosi: Wibid 3M + 0,15%

od lokaty w wysokości 200.001,00 zł do 500.000,00 zł oprocentowanie wynosi: Wibid 3M + 0,20%

od lokaty w wysokości 500.001,00 zł do 1.000.000,00 zł oprocentowanie wynosi: Wibid 3M+0,25%

od lokaty w wysokości 1.000.001,00 zł i wyższej oprocentowanie wynosi: Wibid 3M + 0,30%

 

 

W przypadku wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu Bank naliczy oprocentowanie od dnia założenia do dnia wycofania lokaty według obowiązującego w danym okresie oprocentowania likwidacyjnego* naliczonego w stosunku rocznym.

 

 

*) oprocentowanie likwidacyjne – Tabela 131 tj. w dniu zawarcia umowy 0,00% w stosunku rocznym