Jesteś w:

Misja i wizja banku

 

MISJA:

„Doskonalenie warunków stałej zdolności rozwojowej poprzez efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych klientów lokalnego rynku, umacnianie pozycji na rynku i wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego oraz inicjatyw społeczno-gospodarczych”

 

WIZJA:

 „Samodzielny i czołowy na rynku lokalnym Bank, przyjazny, nowoczesny i solidny w zaspokajaniu potrzeb finan­sowych klientów”