Jesteś w:
BS Dynów| Aktualności |

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (2017-09-26)

 

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Dynowie (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
 • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

 • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
 • odrzucenie przelewu
 • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

 • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
 • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Cyberbezpieczeństwo (2017-09-20)

Publikacja "Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w Internecie" zawiera praktyczne wskazówki, jak korzystać ze sprzętu komputerowego, na którym wykonuje się operacje w systemie bankowości internetowej.

cyberbezpieczenstwo.PDF

Oferta pracy na stanowisko kontroli wewnętrznej i zgodności (2017-09-18)

 Bank Spółdzielczy w Dynowie poszukuje pracownika na stanowisko

KONTROLI WEWNĘTRZNEJ i ZGODNOŚCI z możliwością dalszego doskonalenia zawodowego

 

Miejsce pracy: Dynów

 

Główne zadania w zakresie kontroli wewnętrznej i zgodności:

- przygotowywanie procedur dot. systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o obowiązujące standardy oraz przepisy prawa obowiązujące bank spółdzielczy w zakresie zarządzania i kontroli wewnętrznej,

- opracowanie planów oraz przeprowadzanie kontroli w jednostkach banku,

- inicjowanie szkoleń z zakresu zarządzania i kontrolą wewnętrzną w banku spółdzielczym,

- analiza przepisów prawa oraz krajowych i międzynarodowych standardów kontrolnych odnoszących się do systemu zarządzania i systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do instytucji finansowych , a w szczególności do bankowości spółdzielczej,

- samodzielne opracowywanie opinii, wskazówek, wytycznych, czy rekomendacji dla Zarządu Banku, jednostek organizacyjnych Banku, oraz jego organów statutowych w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym opracowywanie opinii odnośnie przedkładanych projektów regulacji wewnętrznych,

-  monitoring wybranych procesów legislacyjnych w zakresie działalności rynku bankowego ze szczególnym uwzględnieniem bankowości spółdzielczej,

- samodzielne przygotowywanie, organizowanie i przeprowadzanie czynności kontroli wewnętrznej w Banku w zakresie zapewnienia zgodności (compliance), w tym przeprowadzanie czynności testowania pionowego oraz gromadzenie i opracowywanie dokumentacji, monitorowanie stanu, jakości realizacji rekomendacji/zaleceń pokontrolnych,

-  udział w przygotowywaniu regulacji wewnętrznych oraz opiniowanie projektów regulacji w obszarze systemu zarządzania i systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do Banku Spółdzielczego.

 

Wymagania:

- preferowane wykształcenie wyższe (kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, prawo),

- mile widziane doświadczenie w instytucji finansowej, w szczególności związane z funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej,

- mile widziana znajomość zasad analizy finansowej przedsiębiorstw,

- praktyczna wiedza w zakresie rekomendacji nadzorczych i stosowania przepisów w obszarze bankowości spółdzielczej,

- dobra znajomość MS Office.

 

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających cv i list motywacyjny na adres: Bank Spółdzielczy w Dynowie, ul. A.Mickiewicza 3, lub na adres e-mail

Centrala-BS.Dynow@bankbps.pl do 30.09.2017r.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnych w Banku Spółdzielczym w Dynowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania".

Karty Euro dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych (2017-07-25)

 Karta Visa EURO wydawana dla klientów indywidualnych oraz dla klientów instytucjonalnych umożliwia

 

 

 

 

 

 

 • stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze
 • dokonywanie transakcji w internecie
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków  w bankomatach realizujących tę usługę
 • ustanowienie indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

Soboty pracujące w 2017r. (2017-07-24)

W roku 2017r. sobotami pracującymi placówek Banku Spółdzielczego w Dynowie:

  

Jednostka Dynów 36-065 Dynów ul. Mickiewicza 3

Oddział Dubiecko 37-750 Dubiecko ul. Rynek 1

Oddział Kańczuga 37-220 Kańczuga ul. Rynek 22

 

 

 

będą:

 • 19 sierpień 2017r.
 • 16 wrzesień 2017r.
 • 21 październik 2017r.
 • 18 listopad 2017r.
 • 16 grudzień 2017r.

 

Zapraszamy w godzinach 8.00 do 11.00