Jesteś w:
BS Dynów| Aktualności |

Oferta pracy na stanowisko Główny Księgowy (2018-09-20)

Zarząd Banku Spółdzielczego w Dynowie poszukuje osoby na stanowisko:

Główny księgowy/ Główna księgowa

 

Opis stanowiska:

- projektowanie zasad polityki rachunkowości,

- zarządzanie i organizacja pracy zespołu finansowo-księgowego,

- przygotowywanie zestawień finansowych i analiz wewnętrznych dla Zarządu Banku,

- nadzór i obsługa systemów operacyjnych Banku,

- nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych i podatkowych Banku oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

- współpraca z biegłym rewidentem w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne,

- 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku,

- dobra organizacja pracy własnej i zespołu,

- rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

 Oferujemy:

- umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie,

- niezbędne narzędzia pracy,

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Oferty należy składać do 12.X.2018r. na adres siedziby

Bank Spółdzielczy w Dynowie

36-065 Dynów, ul. Mickiewicza 3

lub na adres email centrala-bs.dynow@bankbps.pl">centrala-bs.dynow@bankbps.pl

 

Prosimy o dołączenie oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Dynowie podanych w dokumentach rekrutacyjnych.

 

Mechanizm podzielonej płatności - dodatkowy rachunek VAT (2018-07-01)

Bank Spółdzielczy w Dynowie uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Dynowie  nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku Spółdzielczego.

Mechanizm podzielonej płatności - pytania i odpowiedzi

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (2017-09-26)

 

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Dynowie (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
 • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

 • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
 • odrzucenie przelewu
 • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

 • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
 • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Cyberbezpieczeństwo (2017-09-20)

Publikacje "Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w Internecie" oraz "Bezpieczne zakupy w internecie - dobre praktyki" zawierają praktyczne wskazówki, jak korzystać ze sprzętu komputerowego, na którym wykonuje się operacje w systemie bankowości internetowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami.

 

 

cyberbezpieczenstwo.PDF

 

https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2018/luty/bezpieczne-zakupy-w-internecie-dobre-praktyki

Karty Euro dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych (2017-07-25)

 Karta Visa EURO wydawana dla klientów indywidualnych oraz dla klientów instytucjonalnych umożliwia

 

 

 

 

 

 

 • stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze
 • dokonywanie transakcji w internecie
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków  w bankomatach realizujących tę usługę
 • ustanowienie indywidualnych limitów transakcyjnych do karty